მთავარი

ISM-ს თანამშრომლობა საზღვაო სანჟინრო სასწავლებელ ანრისთან

2014 წლის ივნისში Innovative Systems Management-თან თანამშრომლობით ბათუმის უმაღლეს საზღვაო სანჟინრო სასწავლებელ ანრის ბიბლიოთეკაში ინტეგრირებული საბიბლიოთეკო სისტემის ღია ონლაინ კატალოგისა და კატალოგიზაციის მოდულები დაინერგა.

გაერთიანებულ კატალოგში უმაღლეს საზღვაო სანჟინრო სასწავლებელ ანრის  ბიბლიოთეკას ინდივიდუალური ბრენდირებული გვერდი აქვს.


ციფრული კატალოგიზაციის დანერგვა

ციფრული კატალოგიზაციის ტრენინგი ინტეგრირებული საბიბლიოთეკო სისტემის დანერგვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია. ტრენინგის მიზანია ბენეფიცირებისთვის რამდენიმე ძირითადი პრაქტიკული კომპეტენციის განვითარება:

ინტეგრირებული საბიბლიოთეკო სისტემის კატალოგიზაციის მოდულში პრაქტიკული მუშაობის კომპეტენცია

RDA და MARC21 სტანდარტების შესაბამისად საბიბლიოთეკო რესურსების აღწერის კომპეტენცია

ინტეგრირებულ საბიბლიოთეკო სისტემაში ელექტრონული ბიბლიოგრაფიული ჩანაწერის შექმნის, გადმოწერის და რედაქტირების უნარი

ტრენინგის შედეგად ანრის ბიბლიოთეკის თანამშრომლები აქტიურად ახდენენ საბიბლიოთეკო კოლექციების აღწერას საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.


ელკურსი „ანრის'' თანამშრომლებისთვის

საზღვაო სანჟინრო სასწავლებელ ანრის თანამშრომლებისთვის შეიქმნა ელექტრონული კურსი ვირტუალურ სასწავლო გარემოში ოც.აც.გე. მათ საკუთარი ანგარიშით შეუძლიათ ნებისმიერ დროს გამოიყენონ ტრენინგის მასალები და სხვა სასარგებლო რესურსები.   

oc.ac.ge-ზე შესაძლებელია წვდომა საბიბლიოთეკო სფეროს სხვა ღია კურსებსა და მასალებზე.


შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი

შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო სანჟინრო სასწავლებელი ანრი წარმოადგენს სახელმწიფოს მიერ აკრედიტებულ, უმაღლეს საზღვაო საგანმანათლებლო დაწესებულებას, რომლის ვალდებულებაა საზღვაო-სავაჭრო ფლოტისა და საზღვაო ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურისათვის კვალიფიციური სპეციალისტების მომზადება, გადამზადება, სერტიფიცირება  და დასაქმება. საგანმანათლებლო საქმიანობა ხორციელდება ნაციონალური და საერთაშორისო კანონმდებლობებთან  თავსებადობით.

მეტი ინფორმაციის სანახავად იხილეთ ვებ-გვერდი  mtc-ani.edu.ge

სასწავლო ცენტრში არის მყუდრო ბიბლიოთეკა. წიგნად  ფონდს 6000-მდე ერთეული შეადგენს. გამორჩეულია უცხოენოვანი უახლესი გამოცემების კოლექცია და სამოდელო კურსების სახელმძღვანელოები, რომელსაც IMO (International Maritime Organization) აწვდით.

 

e- უნივერსიტეტი


ელექტრონული უნივერსიტეტი

Innovative Systems Management-ის საუნივერსიტეტო სერვისების შესახებ ინფორმაციისთვის გადადით ბმულზე.

ვებბრენდინგი


ვებბრენდინგის სერვისი

ISM-ის მიერ შემოთავაზებული ვებბრენდინგის სერვისის შესახებ დაწვრილებით ინფორმაციას გაეცანით ბმულზე.

კონსულტირება


კონსულტირების სერვისი

ISM-ის მიერ შემოთავაზებული კონსულტირების სერვისის შესახებ დაწვრილებით ინფორმაციას გაეცანით ბმულზე.

ელკომერცია


ელკომერცია

ISM-ის მიერ შემოთავაზებული ელექტრონული კომერციის სერვისის შესახებ დაწვრილებით ინფორმაციას გაეცანით ბმულზე.

 
 

ტრენინგები

მიმდნარე და დაგეგმილი და ჩატარებული ტრენინგების შესახებ ინფორმაციისთვის  გადადით ბმულზე.

ISM სოც. ქსელებში

Community - JomSocial Facebook Likebox

თქვენ ხართ აქ: Home სიახლეები ISM-ს თანამშრომლობა საზღვაო სანჟინრო სასწავლებელ ანრისთან