მთავარი

ISM-ს თანამშრომლობა საზღვაო სანჟინრო სასწავლებელ ანრისთან - Menu Manager

შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო საინჟინრო სასწავლებელი ანრი

შპს ბათუმის უმაღლესი საზღვაო სანჟინრო სასწავლებელი ანრი წარმოადგენს სახელმწიფოს მიერ აკრედიტებულ, უმაღლეს საზღვაო საგანმანათლებლო დაწესებულებას, რომლის ვალდებულებაა საზღვაო-სავაჭრო ფლოტისა და საზღვაო ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურისათვის კვალიფიციური სპეციალისტების მომზადება, გადამზადება, სერტიფიცირება  და დასაქმება. საგანმანათლებლო საქმიანობა ხორციელდება ნაციონალური და საერთაშორისო კანონმდებლობებთან  თავსებადობით.

მეტი ინფორმაციის სანახავად იხილეთ ვებ-გვერდი  mtc-ani.edu.ge

სასწავლო ცენტრში არის მყუდრო ბიბლიოთეკა. წიგნად  ფონდს 6000-მდე ერთეული შეადგენს. გამორჩეულია უცხოენოვანი უახლესი გამოცემების კოლექცია და სამოდელო კურსების სახელმძღვანელოები, რომელსაც IMO (International Maritime Organization) აწვდით.

 

e- უნივერსიტეტი


ელექტრონული უნივერსიტეტი

Innovative Systems Management-ის საუნივერსიტეტო სერვისების შესახებ ინფორმაციისთვის გადადით ბმულზე.

ვებბრენდინგი


ვებბრენდინგის სერვისი

ISM-ის მიერ შემოთავაზებული ვებბრენდინგის სერვისის შესახებ დაწვრილებით ინფორმაციას გაეცანით ბმულზე.

კონსულტირება


კონსულტირების სერვისი

ISM-ის მიერ შემოთავაზებული კონსულტირების სერვისის შესახებ დაწვრილებით ინფორმაციას გაეცანით ბმულზე.

ელკომერცია


ელკომერცია

ISM-ის მიერ შემოთავაზებული ელექტრონული კომერციის სერვისის შესახებ დაწვრილებით ინფორმაციას გაეცანით ბმულზე.

 
 

ტრენინგები

მიმდნარე და დაგეგმილი და ჩატარებული ტრენინგების შესახებ ინფორმაციისთვის  გადადით ბმულზე.

ISM სოც. ქსელებში

Community - JomSocial Facebook Likebox

თქვენ ხართ აქ: Home სიახლეები ISM-ს თანამშრომლობა საზღვაო სანჟინრო სასწავლებელ ანრისთან