მთავარი

ISM-ს თანამშრომლობა საზღვაო სანჟინრო სასწავლებელ ანრისთან - Extensions Manager

ელკურსი „ანრის'' თანამშრომლებისთვის

საზღვაო სანჟინრო სასწავლებელ ანრის თანამშრომლებისთვის შეიქმნა ელექტრონული კურსი ვირტუალურ სასწავლო გარემოში ოც.აც.გე. მათ საკუთარი ანგარიშით შეუძლიათ ნებისმიერ დროს გამოიყენონ ტრენინგის მასალები და სხვა სასარგებლო რესურსები.   

oc.ac.ge-ზე შესაძლებელია წვდომა საბიბლიოთეკო სფეროს სხვა ღია კურსებსა და მასალებზე.

e- უნივერსიტეტი


ელექტრონული უნივერსიტეტი

Innovative Systems Management-ის საუნივერსიტეტო სერვისების შესახებ ინფორმაციისთვის გადადით ბმულზე.

ვებბრენდინგი


ვებბრენდინგის სერვისი

ISM-ის მიერ შემოთავაზებული ვებბრენდინგის სერვისის შესახებ დაწვრილებით ინფორმაციას გაეცანით ბმულზე.

კონსულტირება


კონსულტირების სერვისი

ISM-ის მიერ შემოთავაზებული კონსულტირების სერვისის შესახებ დაწვრილებით ინფორმაციას გაეცანით ბმულზე.

ელკომერცია


ელკომერცია

ISM-ის მიერ შემოთავაზებული ელექტრონული კომერციის სერვისის შესახებ დაწვრილებით ინფორმაციას გაეცანით ბმულზე.

 
 

ტრენინგები

მიმდნარე და დაგეგმილი და ჩატარებული ტრენინგების შესახებ ინფორმაციისთვის  გადადით ბმულზე.

ISM სოც. ქსელებში

Community - JomSocial Facebook Likebox

თქვენ ხართ აქ: Home სიახლეები ISM-ს თანამშრომლობა საზღვაო სანჟინრო სასწავლებელ ანრისთან