მთავარი

ISM-ს თანამშრომლობა საზღვაო სანჟინრო სასწავლებელ ანრისთან - Media Manager

ციფრული კატალოგიზაციის დანერგვა

ციფრული კატალოგიზაციის ტრენინგი ინტეგრირებული საბიბლიოთეკო სისტემის დანერგვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია. ტრენინგის მიზანია ბენეფიცირებისთვის რამდენიმე ძირითადი პრაქტიკული კომპეტენციის განვითარება:

ინტეგრირებული საბიბლიოთეკო სისტემის კატალოგიზაციის მოდულში პრაქტიკული მუშაობის კომპეტენცია

RDA და MARC21 სტანდარტების შესაბამისად საბიბლიოთეკო რესურსების აღწერის კომპეტენცია

ინტეგრირებულ საბიბლიოთეკო სისტემაში ელექტრონული ბიბლიოგრაფიული ჩანაწერის შექმნის, გადმოწერის და რედაქტირების უნარი

ტრენინგის შედეგად ანრის ბიბლიოთეკის თანამშრომლები აქტიურად ახდენენ საბიბლიოთეკო კოლექციების აღწერას საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად.

e- უნივერსიტეტი


ელექტრონული უნივერსიტეტი

Innovative Systems Management-ის საუნივერსიტეტო სერვისების შესახებ ინფორმაციისთვის გადადით ბმულზე.

ვებბრენდინგი


ვებბრენდინგის სერვისი

ISM-ის მიერ შემოთავაზებული ვებბრენდინგის სერვისის შესახებ დაწვრილებით ინფორმაციას გაეცანით ბმულზე.

კონსულტირება


კონსულტირების სერვისი

ISM-ის მიერ შემოთავაზებული კონსულტირების სერვისის შესახებ დაწვრილებით ინფორმაციას გაეცანით ბმულზე.

ელკომერცია


ელკომერცია

ISM-ის მიერ შემოთავაზებული ელექტრონული კომერციის სერვისის შესახებ დაწვრილებით ინფორმაციას გაეცანით ბმულზე.

 
 

ტრენინგები

მიმდნარე და დაგეგმილი და ჩატარებული ტრენინგების შესახებ ინფორმაციისთვის  გადადით ბმულზე.

ISM სოც. ქსელებში

Community - JomSocial Facebook Likebox

თქვენ ხართ აქ: Home სიახლეები ISM-ს თანამშრომლობა საზღვაო სანჟინრო სასწავლებელ ანრისთან