მთავარი

ISM-ს თანამშრომლობა საზღვაო სანჟინრო სასწავლებელ ანრისთან

2014 წლის ივნისში Innovative Systems Management-თან თანამშრომლობით ბათუმის უმაღლეს საზღვაო სანჟინრო სასწავლებელ ანრის ბიბლიოთეკაში ინტეგრირებული საბიბლიოთეკო სისტემის ღია ონლაინ კატალოგისა და კატალოგიზაციის მოდულები დაინერგა.

გაერთიანებულ კატალოგში უმაღლეს საზღვაო სანჟინრო სასწავლებელ ანრის  ბიბლიოთეკას ინდივიდუალური ბრენდირებული გვერდი აქვს.

e- უნივერსიტეტი


ელექტრონული უნივერსიტეტი

Innovative Systems Management-ის საუნივერსიტეტო სერვისების შესახებ ინფორმაციისთვის გადადით ბმულზე.

ვებბრენდინგი


ვებბრენდინგის სერვისი

ISM-ის მიერ შემოთავაზებული ვებბრენდინგის სერვისის შესახებ დაწვრილებით ინფორმაციას გაეცანით ბმულზე.

კონსულტირება


კონსულტირების სერვისი

ISM-ის მიერ შემოთავაზებული კონსულტირების სერვისის შესახებ დაწვრილებით ინფორმაციას გაეცანით ბმულზე.

ელკომერცია


ელკომერცია

ISM-ის მიერ შემოთავაზებული ელექტრონული კომერციის სერვისის შესახებ დაწვრილებით ინფორმაციას გაეცანით ბმულზე.

 
 

ტრენინგები

მიმდნარე და დაგეგმილი და ჩატარებული ტრენინგების შესახებ ინფორმაციისთვის  გადადით ბმულზე.

ISM სოც. ქსელებში

Community - JomSocial Facebook Likebox

თქვენ ხართ აქ: Home სიახლეები ISM-ს თანამშრომლობა საზღვაო სანჟინრო სასწავლებელ ანრისთან