მთავარი

ტრენინგები

კომპანია Innovative Systems Management-ის სატრენინგო მომსახურებები

ჩვენი გთავაზობთ  სატრენინგო მომსახურებებს სხვადასხვა სფეროში, მათ შორის: ვებ ბრენდინგის,  ვებსაიტების დამზადების, ვებ პორტალის ადმინისტრირების, სოციალური მედიების გამოყენების, სერვისების დანერგვის, ინფორმაციული წიგნიერების, საბიბლიოთეკო და საუნივერსიტეტო მიმართულებებით.

ვებ ბრენდინგის მიმართულებით კომპანია ახორციელებს რამდენიმე ტიპის სატრენინგო მომსახურებას: 

  • ვებ ბრენდინგის დიზაინი 
  • ვებ პორტალის ადმინისტრირება 
  • სოციალური მედიების გამოყენება

ვებ ბრენდინგის დიზაინი 

ამოცანები: 

  • საჭიროებების იდენტიფიცირების მეთოდოლოგია და პროცესი 
  • ვებ ბრენდინგის სტრატეგიები 
  • იდენტიფიცირებული საჭიროების შესაბამისი ვებ ბრენდინგის განვითარების სტრატეგიის მეთოდოლოგია და პროცესი 

შედეგი: 

ტრენინგის მოანწილეებს დამოუკიდებლად შეუძლიათ საჭიროებების იდენტიფიცირების პროცესის მართვა და შესაბამისი ვებ ბრენდინგის სტრატეგიის დაგეგმვა - შემუშავება. შემუშავებულია ორგანიზაციის ვებ ბრენდინგის დიზაინის სამუშაო ვერსია.

ვებ პორტალის ადმინისტრირება 

ამოცანები: 

ვებ პორტალის სტრუქტურისა და ძირითადი ფუნქციების გაცნობა 

ადმინისტრირების ინსტრუმენტების გამოყენება 

შედეგი: 

ტრენინგის მონაწილე იცნობს ვებ პორტალის სტრუქტურისა და ძირითად ფუნქციებს 

აქვს ვებ პორტალის ადმინისტრირების კომპეტენცია 

 

ახდენს პორტალის ადმინისტრირებას.

e- უნივერსიტეტი


ელექტრონული უნივერსიტეტი

Innovative Systems Management-ის საუნივერსიტეტო სერვისების შესახებ ინფორმაციისთვის გადადით ბმულზე.

ვებბრენდინგი


ვებბრენდინგის სერვისი

ISM-ის მიერ შემოთავაზებული ვებბრენდინგის სერვისის შესახებ დაწვრილებით ინფორმაციას გაეცანით ბმულზე.

კონსულტირება


კონსულტირების სერვისი

ISM-ის მიერ შემოთავაზებული კონსულტირების სერვისის შესახებ დაწვრილებით ინფორმაციას გაეცანით ბმულზე.

ელკომერცია


ელკომერცია

ISM-ის მიერ შემოთავაზებული ელექტრონული კომერციის სერვისის შესახებ დაწვრილებით ინფორმაციას გაეცანით ბმულზე.

 
 

ტრენინგები

მიმდნარე და დაგეგმილი და ჩატარებული ტრენინგების შესახებ ინფორმაციისთვის  გადადით ბმულზე.

ISM სოც. ქსელებში

Community - JomSocial Facebook Likebox

თქვენ ხართ აქ: Home slideshow ტრენინგები