მთავარი

საიტების დამზადება

 ტრენინგის მიზანია, ბენეფიციარებმა დამოუკიდებლად შეძლონ ვებ-გვერდის შექმნა და მართვა, კონკრეტულად კი გამოიმშაონ არტიკლების, მოდულების, კატეგორიების, თარგებისა და მენიუების მართვისა და ამ უნარების პრაქტიკაში გამოყენების კომპეტენციები.

2. ტრენინგის გავლის შედეგად შეძენილი კომპეტენციები

 • თარგებში ვებ-გვერდის შექმნა და მენიუებისა და თარგის მართვის პრინციპების გააზრება;
 • თარგის კონფიგურაციის შეცვლა (ფერი, ზომები, სვეტების რაოდენობა, საიტის ქუდის და ლოგოების დიზაინი, ბექგრაუნდი და ა.შ.);
 • მოდულების მართვა, დამატება, რედაქტირება, სტრუქტურის შეცვლა;
 • მენიუსთან მუშაობა (მენიუების შექმნა, მენიუს პოზიციის ცვლილება, მენიუს დამატება და ა.შ.
 • კატეგორიების შექმნა და რედაქტირება;
 • ახალი სტატიების შექმნა, რედაქტირება და ჩაშენება.

 2.1. მასალები

ტრენინგის შედეგად მონაწილეები შექმნიან შემდეგ რესურსებს:

 • ვებ-გვერდის გეგმა
 • ვებ-გვერდი

 3. ტრენინგის ფორმატი

პროექტის დიზაინის კურსი მოიცავს ორ ძირითად კომპონენტს: 

 • პირისპირ ტრენინგი 
 • ელკურსი

3.1. პირისპირ ტრენინგი

თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარის განვითარების მიზნით ტრენერებისა და ასისტენტების დახმარებით ხდება ვებგვერდის ფუნქციური მენეჯერების მიმოხილვა მათი დანიშნულებისა და შესაძლებლობების დემონსტრირება და ამ მენეჯერების გამოყენებით  ვებ-გვერდის სხვადასხვა კომპონენტების შექმნა.

3.2. ელკურსი

ელკურსი აგებულია სილაბუსის მიხედვით. მოცემულია ყველა საჭირო სასწავლო რესურსი (საკითხავი მასალა, პრეზენტაციები, ვიდეოლექციები, ინსტრუქციები და ა.შ.) ელექტრონული სახით. ვირტუალურ სასწავლო გარემოში შესაძლებელია ონლაინ დისკუსიების ფორუმისა და ჩეთის მოდულების გამოყენებაც.

 4. ტრენინგის შინაარსი - ძირითადი თემები

 • ვებ-გვერდის დეფინიცია
 • ადმინ პანელში შესვლა და ნავიგაცია
 • ინფორმაციის შექმნისა და გამოქვეყნების პრინციპები
 • მოდულების მენეჯერში მუშაობა
 • კატეგორიების მენეჯერში მუშაობა
 • სტატიების მენეჯერში მუშაობა
 • მენიუების მენეჯერში მუშაობა
 • თარგების მენეჯერში მუშაობა

6. ტექნიკური უზრუნველყოფა

ტრენინგის ფარგლებში თითოეული მონაწილისთვის უზრუნველყოფილი იქნება ვებგვერდის ერთი თარგის ინსტალაცია და ერთწლიანი ჰოსთინგის სერვისი.

 

e- უნივერსიტეტი


ელექტრონული უნივერსიტეტი

Innovative Systems Management-ის საუნივერსიტეტო სერვისების შესახებ ინფორმაციისთვის გადადით ბმულზე.

ვებბრენდინგი


ვებბრენდინგის სერვისი

ISM-ის მიერ შემოთავაზებული ვებბრენდინგის სერვისის შესახებ დაწვრილებით ინფორმაციას გაეცანით ბმულზე.

კონსულტირება


კონსულტირების სერვისი

ISM-ის მიერ შემოთავაზებული კონსულტირების სერვისის შესახებ დაწვრილებით ინფორმაციას გაეცანით ბმულზე.

ელკომერცია


ელკომერცია

ISM-ის მიერ შემოთავაზებული ელექტრონული კომერციის სერვისის შესახებ დაწვრილებით ინფორმაციას გაეცანით ბმულზე.

 
 

ტრენინგები

მიმდნარე და დაგეგმილი და ჩატარებული ტრენინგების შესახებ ინფორმაციისთვის  გადადით ბმულზე.

ISM სოც. ქსელებში

Community - JomSocial Facebook Likebox

თქვენ ხართ აქ: Home slideshow საიტების დამზადება