მიზანი

 

 

კომპანიის ძირითად მიზნებს წარმოადგენს:

 

  • საკონსულტაციო ინოვაციური სისტემების კვლევა, დანერგვა, განვითარება (გადაწყვეტილებები, სტანდარტები, რეკომენდაციები, ტექნოლოგიების და ა.შ.) განათლების, მეცნიერების, ხელოვნებისა და კულტურის სფეროში სამთავრობო, კომერციულ და საზოგადოებრივ სექტორებში

  • საზოგადოების განვითარების ხელშეწყობის გზით საერთაშორისო და ადგილობრივი გამოცდილების სინქრონიზაცია
  • კოლაბორაციის კულტურის განვითარების მხარდაჭერა განათლების, მეცნიერების, ხელოვნების, კულტურის და ტექნიკა სფეროების წარმომადგენლებს შორის
  • განსხვავებული უნარების მქონე პირთა მხარდაჭერა მათი საზოგადოებაშ სრული ინტეგრაციისთვის
  • ლიბერალური და კონკურენტული ბაზარი, ინტელექტუალური შემოქმედების განვითარების და ინტელექტუალური საკუთრების უფლების უზრუნველყოფა
  • კანონმდებლობისა და პოლიტიკის განვითარების მხარდაჭერა
  • მულტიკულტურული თანამშრომლობის მხარდაჭერა
  • ბუნებრივი და კულტურული მემკვიდრეობის შენარჩუნების, დაცვისა და განვითარების მხარდაჭერა.

ტრენინგები

მიმდნარე და დაგეგმილი და ჩატარებული ტრენინგების შესახებ ინფორმაციისთვის  გადადით ბმულზე.

ISM სოც. ქსელებში

თქვენ ხართ აქ: Home ჩვენ შესახებ მიზანი