ჩვენ შესახებ

 

 

შპს Innovative Systems Management უზურნველყოფს ტექნოლოგიური გადაწყვეტების განვითარებას, დანერგვას და საკონსულტაციო სერვისს კერძო და საჯარო ინსტიტუციებისთვის, მათ შორის საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის, ბიბლიოთეკებისთვის, არქივებისთვის და ა.შ.

 

ჩვენ ვიკვლევთ, ვავითარებთ, ვნერგავთ ინფორმაციულ სტანდარტებს და უზრუნველვყოფთ მათ ტექნოლოგიურ მხარდაჭერას. ამგვარად, ჩვენ ხელს ვუწყობთ ეფექტური და კოლაბორაციული გარემოს შექმნას პარტნიორ ინსტიტუციებსა და ორგანიზაციებში. პარტნიორებთან ერთად ვნერგავთ საინფრომაციო ტექნოლოგიებსა და ინოვაციურ სისტემებს სხვადასხვა სფეროში (განათლება, კულტურა, ბიზნესი, სამთავრებო და სამოქალაქო სექტორი).


კომპანია წარმატებით ახორციელებს გრძელვადიან პროექტებს უმაღლეს სასწავლებლებთან, ბიბლიოთეკებთან, გამომცემლობებთან, კერძო კომპანიებთან, კვლევით ცენტრებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, სამინისტროებთან პარტნიორობით. ISM არის დინამიური და მუდმივად განვითარებადი კომპანია.

ტრენინგები

მიმდნარე და დაგეგმილი და ჩატარებული ტრენინგების შესახებ ინფორმაციისთვის  გადადით ბმულზე.

ISM სოც. ქსელებში

თქვენ ხართ აქ: Home ჩვენ შესახებ