ჩვენი სერვისები

ISM სერვისები

კომპანია Innovative Systems Management პარტნიორებთან ერთად გთავაზობთ  სერვისებს შემდეგი მიმართულებით:

  • საბიბლიოთეკო სერვისები
  • საუნივერსიტეტო სერვისები
  • კორპორატიული ID
  • ვებბრენდინგი
  • ვებსერვისები
  • სტრატეგიული დაგეგმვა
  • ლიცენზირება
  • კონსულტირება
  • ტექნიკური მხარდაჭერა
  • ლოკალიზაცია
  • ტრენინგები სხვადასხვა მიმართულებით

 

 
 

ტრენინგები

მიმდნარე და დაგეგმილი და ჩატარებული ტრენინგების შესახებ ინფორმაციისთვის  გადადით ბმულზე.

ISM სოც. ქსელებში

თქვენ ხართ აქ: Home სერვისები ISM სერვისები