ავტორიტეტული ჩანაწერი

ავტორიტეტული ჩანაწერის ძირითადი ერთეული არის ჰედინგი (თავსათაური). ჰედინგი შეიძლება იყოს: სახელი, სათაური, საგნობრივი რუბრიკების ტერმინები, საგნობრივი ქვედაყოფა და დაყოფის  საფუძვლები; ანუ ნებისმიერი სიტყვა ან ფრაზა, რომლის ავტორიტეტული ფორმის ავტორიტეტული მონაცემთა ბაზის ზომა შესაძლოა განსხვავდებოდეს ბიბლიოთეკის ტიპისაგან.

მაგ: საჯარო ბიბლიოთეკას აქვს ფართო პროზაული კოლექციები, სადაც შესაძლოა იყოს უფრო მცირე რაოდენობის ავტორიტეტული ჩანაწერი. ყველა ბიბლიოთეკას შეუძლია ქონდეს პროგრამა რომელიც ავტომატურად აღიქვამს განახლებულ ავტორიტეტულ ჩანაწერს, როცა ავტორიტეტული ჰედინგი იცვლება და ამატებს კონგრესის ბიბიოთეკას ან სხვას. ბიბლიოთეკას ასევე შეუძლია გამოიკვლიოს სხვა ალტერნატივები ძიების მოთხოვნების განვითარებისთვის, თავიანთი მომხმარებლის გამოყენებით, რათა მათ შეძლონ დაამატონ ჯვარედინი მითითებით თავიანთ ავტორიტეტულ ფაილს. სინამდვილეში ბევრ ბიბლიოთეკას აქვს დამატებული ჯვარედინი მითითებები. ისინი იმახსოვრებენ მომხმარებლის მიერ დაშვებულ ორთოგრაფიულ შეცდომებს რათა გააუმჯობესონ OPAC-ის მომხმარებლის წარმატების წილი.თვისაც შეიძლება გაკეთდეს ჩანაწერი. პატარა ბიბლიოთეკებში ბიბლიოგრაფიულ და ატორიტეტული ჩანაწერების მონაცემთა ბაზას შორის არის ძირითადად ერთნაირი თანაფარდობა. მაშინ როცა ბიბლიოგრაფიული ჩანაწერის მონაცემთა ბაზის მოცულობის გაზრდისას შესაძლოა შემცირდეს ავტორიტეტული საკონტროლო ჩანაწერის მონაცემთა ბაზის მოცულობა. ბიბლიოგრაფიული ჩანაწერების მონაცემთა ბაზა შედგება მილიონობით მარკის ჩანაწეისაგან, რომელიც შესაძლოა დაკავშირებილი იყოს 650.000 ავტორიტეტულ საკონტროლო ჩანაწერთან.

 

 
 

ტრენინგები

მიმდნარე და დაგეგმილი და ჩატარებული ტრენინგების შესახებ ინფორმაციისთვის  გადადით ბმულზე.

ISM სოც. ქსელებში

თქვენ ხართ აქ: Home სერვისები საბიბლიოთეკო სერვისები ავტორიტეტული ჩანაწერი