ჩვენი სერვისები

კომპანია Innovative Systems Management პარტნიორებთან ერთად გთავაზობთ  სერვისებს შემდეგი მიმართულებით:

 • საბიბლიოთეკო სერვისები
 • საუნივერსიტეტო სერვისები
 • კორპორატიული ID
 • ვებბრენდინგი
 • ვებსერვისები
 • სტრატეგიული დაგეგმვა
 • ლიცენზირება
 • კონსულტირება
 • ტექნიკური მხარდაჭერა
 • ლოკალიზაცია
 • ტრენინგები სხვადასხვა მიმართულებით

 

Subcategories

 
 

ტრენინგები

მიმდნარე და დაგეგმილი და ჩატარებული ტრენინგების შესახებ ინფორმაციისთვის  გადადით ბმულზე.

ISM სოც. ქსელებში

თქვენ ხართ აქ: Home სერვისები