ელკომერცია

ISM ელკომერციის მიმართულება

კომპანია Innovative Systems Management გთავაზობთ ტრენინგებსა და კონსულტირებას იმ უნარების განვითარებისთვის, რომლებიც აუცილებელია კონკრეტული ორგანიზაციის ფარგლებში ელკომერციის პროექტის დაგეგმვისა და განხორციელების პროცესში. ISM დაგეხმარებათ ელკომერციის  მიმართულებით თქვენი ორგანიზაციის  საჭიროებების იდენტიფიცირების, ტექნიკური დავალების მომზადების, კონკრეტული ინფორმაციული სისტემის შერჩევის, სისტემის დანერგვის, პროდუქტების აღწერის სტანდარტის პროცესების იდენტიფიცირებასა და იმპლიმენტაციაში. საგულისხმოა, რომ ISM წარმატებით ასრულებს პროექტებს ელკომერციის სისტემების დანერგვის მიმართულებით და მზად ვართ გაგიზიაროთ ჩვენი გამოცდილება. 

ISM -ს დეველოპერთა გუნდი აგრეთვე დაგეხმარებათ თქვენი ონლაინ მაღაზიის შექმნაში  და მისთვის  ელექტრონული გადახდებისა და დისტრიბუციის საუკეთესო გადაწყვეტების შემუშავებაში.

ტრენინგები

მიმდნარე და დაგეგმილი და ჩატარებული ტრენინგების შესახებ ინფორმაციისთვის  გადადით ბმულზე.

ISM სოც. ქსელებში