ტრენინგები

 

კომპანია ISM პარტნიორებთან ერთად გთავაზობთ ტრენინგებს განათლების, საბიბლიოთეკო სფეროს, მენეჯმენტის, ვებბრენდინგისა და ინფორმაციული წიგნიერების მიმართულებით.

საბიბლიოთეკო მიმართულებით გთავაზობთ შემდეგ ტრენინგებს:  

 • ინტეგრირებული საბიბლიოთეკო სისტემის პრაქტიკული გამოყენება
 • ციფრული კატალოგიზაცია RDA  და MARC21 სტანდარტებით;
 • საბიბლიოთეკო კლასიფიკაციის ტრენინგი;
 • ცირკულაციის მოდულის ტრენინგი;
 • რაპორტის მოდული;
 • ელექტრონული შესყიდვები;
 • RDA-რესურსის აღწერა და წვდომა;
 • აკადემიური ბიბლიოთეკების მართვა;
 • კვლევითი და სასწავლო რესურსები, საბიბლიოთეკო სერვისები;
 • საბიბლიოთეკო სფეროს სტრატეგია;
 • ციეკულაციის მოდული
 • საბიბლიოთეკო სერვისების თანამედროვე ტენდენციები;

ტრენინგები ვებბრენდინგის მიმართულებით:

 • ვებბრენდინგი
 • ვებსაიტების დამზადება და მართვა
 • რეკლამა სოციალურ ქსელებში
 • მარკეტინგი 3.0                                       
 • ელკომერციასოციალური მედიის საბაზისო კურსი
 • კორპორატიული ID-ის დანერგვა

ტრენინგები ინფორმაციული წიგნიერების მიმართულებით:

 • საოფისე პროგრამები

  ტრენინგები მენეჯმენტის მიმართულებით

 • სტრატეგიის განვითარება (დაგეგმვა და იმპლიმენტაცია)
 • სამოქმედო გეგმის შემუშავება
 • ცოდნის მართვის სიტემების დანერგვა
 • პროექტის დიზაინირება
 • პროექტის სიცოცხლის ციკლი
 

 

 
 

ტრენინგები

მიმდნარე და დაგეგმილი და ჩატარებული ტრენინგების შესახებ ინფორმაციისთვის  გადადით ბმულზე.

ISM სოც. ქსელებში

თქვენ ხართ აქ: Home მიმართულებები ტრენინგები